RYCHLÝ KONTAKT:

+420 608 560 818

Školení zaměstnanců formou e-learningu v oblasti bezpečnosti práce, požární ochraně, první pomoci, řidičů referentských vozidel a další.

JAK ŠKOLENÍ FUNGUJE

JEDNODUŠE – vyberete si konkrétní školení podle potřeby a rychle se proklikem připojíte s našim systémem.

ON-LINE PŘIPOJENÍM – jedním klikem se zaměstnanec připojí do našeho systému a může se začít s on-line školením.

NA MÍRU – máte možnost si vybrat jedno konkrétní školení, které potřebujete pro splnění legislativních povinností.

INTERAKTIVNÍ FORMOU – moderní virtuální prostředí on-line školení, doplněné kontrolními otázkami.

PŘIZPŮSOBÍ SE VÁM – sami si určíte rychlost s jakou se chcete školit, kdy ho přerušíte a rozhodnete ho dokončit.

VÝHODY ON-LINE ŠKOLENÍ

SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ – on-line školení plně splňuje všechny zákonné povinnosti a požadavky.

HLÍDÁNÍ TERMÍNŮ AKTUALIZACE – systém bude pravidelně připomínat další školení přesně podle stanovené periodicity.

ÚSPORA ČASU – není potřeba shromažďovat větší množství zaměstnanců ve školící místnosti ve firemních prostorách.

JEDNODUCHÁ ADMINSTRACE – možnost administrovat systém vámi určenou osobou nebo naší společností.

VOLBA ČASU ŠKOLENÍ – zaměstnanec si může rozhodnout sám o čase, kdy provede on-line školení.

MODERNÍ TYP VZDĚLÁVÁNÍ

EFEKTIVNÍ– praktický digitální firemní nástroj umožňující využívat osobní disponibilitu jednotlivých zaměstnanců.

FLEXIBILNÍ – zaměstnanci se školí dle svých časových možností a pracovní náplně 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

KVALITNÍ – tematický plán je aktualizován při všech legislativních změnách a doplněn o aktuální informace.

DOSTUPNÁ – umožňuje proškolení zaměstnanců na dálku, kteří se nemohou před nástupem dostavit k proškolení.

MODULÁRNÍ – zaměstnavatel má možnost si vybrat pouze školení, která jsou potřebná pro jeho provozované činnosti.

On-line školení je určeno pro všechny zaměstnance i OSVČ, bez ohledu, ve kterém oboru pracujete. Vstupní a periodické školení musí absolvovat každý zaměstnanec, který je v pracovněprávním poměru vůči zaměstnavateli, a to včetně zaměstnanců s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo dohodou o provedení činnosti.

Jednotlivá témata školení jsou zaměřena zejména na aktuálně platné právní normy a legislativu, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dále také otázky v prevenci rizik, prevenci a odškodňování pracovních úrazů, zásad používání osobních ochranných pomůcek, první pomoci při vzniku úrazu a také povinností ohlášení při vzniku pracovních úrazů.

Klíčovou výhodou on-line školení je snadná přístupnost z počítače, notebooku, mobilního telefonu či tabletu. Prezentace Vás provede školeným tématem, v jehož průběhu odpovíte na několik kontrolních otázek, které mají za cíl kvalitnější zapamatování informací. Následuje několik testových otázek, jejichž zodpovězením ukončíte dané školení. Následně obdržíte e-mailem ve formátu PDF osvědčení o úspěšném proškolení.

Oborové reference:

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

ORDINACE LÉKAŘŮ

VĚDECKÁ a VÝZKUMNÁ PRACOVIŠTĚ

POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

OBALOVNY, PÍSKOVNY a LOMY

NÁKLADNÍ DOPRAVA

OSOBNÍ PŘEPRAVA

LOGISTIKA a SKLADOVÁNÍ

ITCS and START-UP

STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY

RESTAURACE a KAVÁRNY

OBCHODY a RETAIL ŘETĚZCE

Pokud potřebujete další služby v oblasti BOZP a PO, neváhejte nás kontaktovat ZDE pro tyto potřeby na stránkách NOW BOZP:

  • Odborně způsobilá osoba pro oblast BOZP
  • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO
  • Osoba odborně způsobilá Koordinátor BOZP na staveništi
  • Audity BOZP a PO a další potřeby z oboru